SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYP  D

USTANÓW BUKOWA – specyfikacja techniczna budynków Typ  C i D   

• typ C oraz D - budynki mieszkalne, parterowe, niepodpiwniczone z garażem jednostanowiskowym oraz wiatą o przeznaczeniu garażowo/gospodarczym lub garażem dwustanowiskowym.

Uzbrojenie terenu:
−  energia elektryczna z sieci miejskiej
−  wodociąg z sieci miejskiej
−  kanalizacja każdego budynku do szczelnego szamba. Władze gminy przewidują uruchomienie kanalizacji gminnej w najbliższych latach.

    Realizacja tej inwestycji już się rozpoczęła i sukcesywnie są do niej podłączane kolejne części Ustanowa

−  gaz z sieci miejskiej
 
-  Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane będą na terenie działki poprzez 

     powierzchniowe odprowadzenie ne tereny zielone.
 



ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

1. Fundamenty
Ławy fundamentowe żelbetowe.

2. Ściany zewnętrzne
Murowane z bloczków prefabrykowanych YTONG gr. 24 cm, ocieplone 12 cm styropianem, wykończone tynkiem mineralnym, ściany garażowe wykańczane okładziną drewnianą na stelażu drewnianym.
Zaprawa klejąca cienkowarstwowa.

3. Ściany wewnętrzne:  
−  konstrukcyjne: bloczki YTONG 24 cm
−  w miejscach oparcia podciągów: słupy żelbetowe o przekroju 24x24 cm
−  ściany wewnętrzne działowe: bloczki YTONG grubości  11.5.
−  zaprawa  klejąca cienkowarstwowa.

4. Stropy
Strop stanowi dolny pas wiązara. Powierzchnie sufitu wnętrz stanowią płyty GK mocowane do wiązara poprzez podkonstrukcję systemową. 

5. Konstrukcja dachowa
Dach dwuspadowy w konstrukcji na wiązarach, o kącie nachylenia 40 stopni.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachowych zabezpieczone preparatami przeciw grzybom, owadom i ogniochronnie.

6. Pokrycie dachu i odwodnienia
Dach pokryty dachówką ceramiczną esówką , na podkonstrukcji z łat i kontrłat o przekroju 5x6 cm. Murłaty kotwione w wieńcu żelbetowym. Woda opadowa odprowadzana do gruntu rynnami plastikowymi zakończonymi rurami spustowymi.
   
Dach płaski nad garażem.

7. Kominy
Kominy spalinowe (kominkowe) i wentylacyjne – w technologii firmy IBF. Część kominowa ponad dachem otynkowana na siatce przeciwskurczowej.  

Czapka kominowa – z przebiciem na rurę dymową kominka oraz stalową końcówkę komina pieca grzewczego.

8. Wentylacja
Grawitacyjna


ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

1. Elewacje:
−  elewacje budynku - tynk cienkowarstwowy w kolorze białym;
− cokół: tynk o podwyższonych parametrach na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia oraz porost glonów i grzybów,  wokół budynku opaska żwirowa szer. min 30 cm;
− elewacje garażu – okładzina drewniana z drewna iglastego;

− pergole i tarasy z drewna iglastego.

2. Parapety zewnętrzne (podokienniki) - z blachy stalowej powlekanej osadzone na kształtce ze styropianu (tzw. ciepły parapet).

3. Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna Koramic, typ Alegra 9.

4. Stolarka okienna
Plastikowa, od wewnątrz biała a od zewnątrz kolor. Szklenie trójszybowe szkłem białym zespolonym o współczynniku Uk = 0,7 W/m2K, z ciepłymi parapetami.

5. Inne:
− wewnętrzne powierzchnie połaci dachowych deskowane deskami gr. 2,5 cm, przeszlifowanymi  i pomalowanymi wstępnie dwustronnie preparatem olejowym;
− obróbki blacharskie desek wiatrowych – blachą stalową powlekaną;
− wydry kominowe z blachy stalowej powlekanej.


ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO  BUDYNKU

1. Tynki wewnętrzne:
− ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych: tynk gipsowy kat. IV;
− ściany i sufity w toaletach i łazienkach: tynk gipsowy kat. III;
− ściany i sufity w garażu i pomieszczeniach gospodarczych i technicznych: tynk cementowo -  
wapienny kat III;
− sufit parteru wykonany z płyt GK przykręcanych do wiązara na podkonstrukcji stalowej,
złącza wyszpachlowane i przeszlifowane.

2. Posadzki - szlichty cementowe przygotowane pod parkiet lub terrakotę/gres.

3. Parapety - konglomerat, grubości 2 cm .

4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Drzwi wejściowe Gerda w kolorze stolarki okiennej.

Uwaga:  
wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane preparatami ogniochronnymi do stanu trudnozapalności.



OCIEPLENIA:


− strop między wiązarami - wełna mineralna  w matach – grubość 30 cm
− podłogi parteru (płyta na gruncie) – styropian twardy gr. 20 cm

-  podłogi garażu (płyta na gruncie) – styropian twardy gr. 6 cm 
− ściany zewnętrzne – bloczki YTONG o grub. 24 cm ocieplone 12 cm styropianem




ROZWIĄZANIE ZASADNICZYCH  ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

1. Instalacje i urządzenia grzewcze
Dom D 24 ogrzewany pompą ciepła. Istnieje możliwość przeróbki na  system ogrzewania z kondensacyjnym gazowym piecem grzewczym  o mocy 24 -28 kW  (< 30kW) i z zasobnikiem ciepłej wody.
Ogrzewanie  zastosowano ogrzewanie podłogowe.

2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne
Wentylacja nawiewna - poprzez rozszczelniacze okienne. W pomieszczeniach sanitarnych  drzwi z nawiewnikami dolnymi (kratki lub otwory nawiewne). Drzwi i kratki nie zawarte w ofercie developera.
Wentylacja wywiewna – kanałami wentylacyjnymi .
W kuchni zarezerwowano dodatkowy kanał wentylacyjny dla instalacji wywiewno-wyciągowej poprzez okap kuchenny (wyciąg mechaniczny).

3. Instalacje i urządzenia elektryczne

Zasilanie budynku
Zgodnie z warunkami  technicznymi Zakładu Energetycznego zasilane linią kablową 220/380V. Przyłącze energetyczne zlokalizowane na granicy działki, w skrzynce pomiarowo-rozdzielczej oddalonej od strefy wejścia i wjazdu samochodowego.
Przydział mocy 11 kV.



Rozdział energii elektrycznej w budynku
Instalacja elektryczna budynku wyposażona  w rozdzielnicę w obudowie izolacyjnej.
W rozdzielnicy zastosowano:
− wyłączniki różnicowo-prądowe,
− wyłączniki instalacyjne typu S191 B i S193 B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych.

Instalacje odbiorcze
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:
− instalacja oświetleniowa
− instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
− instalacja dzwonkowa 220V
− instalacja 380V zasilająca płyty ceramicznej w kuchni 
− instalacja do zasilania siłowników bramy wjazdowej i zamka oraz domofonu furtki wejściowej

Instalacje i urządzenia teletechniczne
Budynek wyposażony będzie w:
− instalacja antenowa RTV
− instalacja TV Sat    
− instalacja alarmowa (bez urządzeń)


4. Przyłącza do sieci zewnętrznych

Przyłącze wodociągowe
Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z lokalnej sieci wodociągowej.

Przyłącze kanalizacyjne
Ścieki z budynku odprowadzane będą do szczelnego zbiornika fekalnego – szamba 10 m3 na każdej działce. Przyłącze dla wozu asenizacyjnego w ogrodzeniu działki.


Przyłącze energetyczne
Zasilanie linią kablową 220/380V poprzez przyłącze zlokalizowane przy ogrodzeniu, w granicy działki.



Przyłącze gazowe
Zasilanie gazem ziemnym z sieci miejskiej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Brama garażowa segmentowa. Brama wjazdowa na posesję rozwieralna lub rozsuwalna. Podjazdy i podejścia w części utwardzone kostką a w części kratownicą typu Ekoraster. Działka ogrodzona. Śmietnik deskowany.