SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYP i 2

USTANÓW BUKOWA – specyfikacja techniczna budynków Typ 1 i 2

• typ 1 (A) i  2 (B) - ( niesymetryczne "połówki" bliźniaka) - budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej, parterowe z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczone z przylegającym do bryły budynków garażem jednostanowiskowym.

Uzbrojenie terenu:
−  energia elektryczna z sieci miejskiej
−  wodociąg z sieci miejskiej
−  kanalizacja każdego budynku do szczelnego szamba.   

−  gaz z sieci miejskiej

-  Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane będą na terenie działki poprzez 

   powierzchniowe odprowadzenie ne tereny zielone.
 

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

1. Fundamenty
Ławy fundamentowe żelbetowe.

2. Ściany zewnętrzne
Murowane z bloczków prefabrykowanych YTONG gr. 24 cm, ocieplone 15 cm styropianem, wykończone tynkiem mineralnym, ściany garażowe wykańczane okładziną drewnianą na stelażu drewnianym


3. Ściany wewnętrzne:  
−  konstrukcyjne: bloczki YTONG 24 cm
−  ściany wewnętrzne działowe: bloczki YTONG grubości  11.5.
−  zaprawa  klejąca cienkowarstwowa gr. 0,3 cm w systemie YTONG.

4. Stropy:
Strop gęstożebrowy TERIVA 
Dach nad garażem drewniany


5. Konstrukcja dachowa
Dach pulpitowy dwuspadowy w konstrukcji krokwiowo–kleszczowej, o kącie nachylenia 40 stopni. Uwaga !!!  Poddasze nieużytkowe  o nośności maksimum 70 kg/m2.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachowych zabezpieczone preparatami przeciw grzybom, owadom i ogniochronnie.

6. Pokrycie dachu i odwodnienia
Dach pokryty dachówką ceramiczną esówką. Woda opadowa odprowadzana do gruntu rynnami plastikowymi zakończonymi rurami spustowymi.
   
Dach płaski nad garażem .
  

7. Schody
Schody wewnętrzne zabiegowe, żelbetowe, wylewane z betonu B 25.
Schody zewnętrzne  - wejściowe – wylewane z betonu B25.

8. Kominy
Kominy spalinowe (kominkowe) i wentylacyjne – w technologii firmy IBF. Część kominowa ponad dachem otynkowana na siatce przeciwskurczowej.  

Czapka kominowa –  z przebiciem na rurę dymową kominka oraz stalową końcówkę komina pieca grzewczego.

9. Wentylacja
W poziomie parteru, dla oszczędności miejsca, wentylacja prowadzona jest w pustakach prefabrykowanych.

Kuchnia posiada dwa kanały wentylacyjne: wentylacji grawitacyjnej oraz wyciągu kuchennego wspomaganego wentylatorem wyciągowym.


ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

1. Elewacje
−  elewacje budynku - tynk cienkowarstwowy w kolorze białym,  wg. projektu.
− cokół: tynk o podwyższonych parametrach na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia oraz porost glonów i grzybów,  wokół budynku opaska żwirowa szer. min 30 cm.
− elewacje garażu – okładzina drewniana z drewna iglastego.

− pergole z drewna iglastego posadowione na cokołach betonowych

2. Parapety zewnętrzne (podokienniki) – z blachy stalowej powlekanej.

3. Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna Koramic, typ Alegra 9.

4. Okna połaciowe – FAKRO  z nawiewnikami.

5. Stolarka okienna
Plastikowa, od wewnątrz biała a od zewnątrz kolor. Szklenie trójszybowe szkłem białym zespolonym o współczynniku Uk = o,7 W/m2K, z ciepłymi parapetami.

6. Inne:
− wewnętrzne powierzchnie połaci dachowych deskowane deskami gr. 2,5 cm, przeszlifowanymi  i pomalowanymi wstępnie dwustronnie preparatem olejowym;
− obróbki blacharskie desek wiatrowych – blachą stalową powlekaną;
− wydry kominowe z blachy stalowej powlekanej;.


ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO  BUDYNKU

1. Tynki wewnętrzne:
− ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych: tynk gipsowy kat. IV;
− ściany i sufity w toaletach i łazienkach: tynk gipsowy kat. III;
− ściany  w garażu oraz sufity i ściany w pomieszczeniach gospodarczych i  

   technicznych: tynk cementowo -  wapienny kat III;
− sufit poddasza wykonany z płyt GK przykręcanych do krokwi na podkonstrukcji stalowej,
złącza wyszpachlowane i przeszlifowane.


2. Posadzki - szlichty cementowe przygotowane pod parkiet lub terrakotę/gres.

3. Parapety - konglomerat, grubości 2 cm osadzone na kształtce ze styropianu (tzw. ciepły parapet).

4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Drzwi wejściowe Gerda w kolorze stolarki okiennej.

Uwaga:  
wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane preparatami ogniochronnymi do stanu trudnozapalności.

OCIEPLENIA I IZOLACJE

1. Ocieplenia:
− połacie dachowe - wełna mineralna  w matach – grubość 30 cm (20 cm + 10cm)
− podłogi parteru (płyta na gruncie) – styropian twardy gr. 20 cm (10 cm + 10 cm)
− podłogi garażu (płyta na gruncie) – styropian twardy gr. 6 cm (2 x 3 cm)
− ściany zewnętrzne – bloczki YTONG o grub. 24 cm ocieplone 15 cm styropianem
− strop międzypiętrowy – styropian gr. 5cm – (izolacja akustyczna i dylatacyjna)

2. Izolacje przeciwwilgociowe:
− izolacja pozioma płyty posadzkowej i fundamentów parteru

− izolacja pozioma fundamentów w poziomie płyty posadzkowej
− izolacja pionowa ścianek fundamentowych

− Hydrobit V60S30 termozgrzewalna na zagruntowaną powierzchnię górną bloczka betonowego,
− dach
   - folia paroszczelna od dołu,
   - folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

ROZWIĄZANIE ZASADNICZYCH  ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

1. Instalacje i urządzenia grzewcze
Instalacja centralnego wodnego systemu ogrzewania z kondensacyjnym gazowym piecem grzewczym  o mocy 24 -28 kW  (< 30kW) i z zasobnikiem ciepłej wody.
Ogrzewanie grzejnikami konwektorowymi wodnymi.


2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne
Wentylacja nawiewna - poprzez rozszczelniacze okienne. W pomieszczeniach sanitarnych  drzwi z nawiewnikami dolnymi (kratki lub otwory nawiewne). Drzwi i kratki nie zawarte w ofercie developera.
Wentylacja wywiewna – kanałami wentylacyjnymi .
W kuchni zarezerwowano dodatkowy kanał wentylacyjny dla instalacji wywiewno-wyciągowej poprzez okap kuchenny (wyciąg mechaniczny).

3. Instalacje i urządzenia elektryczne
Zasilanie budynku

Zgodnie z warunkami  technicznymi Zakładu Energetycznego zasilane linią kablową 220/380V. Przyłącze energetyczne zlokalizowane na granicy działki, w skrzynce pomiarowo-rozdzielczej oddalonej od strefy wejścia i wjazdu samochodowego.
Przydział mocy 11 kV.

Rozdział energii elektrycznej w budynku
Instalacja elektryczna budynku wyposażona  w rozdzielnicę w obudowie izolacyjnej.
W rozdzielnicy zastosowano:
− wyłączniki różnicowo-prądowe,
− wyłączniki instalacyjne dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych.

Instalacje odbiorcze
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:
− instalacja oświetleniowa
− instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
− instalacja dzwonkowa 220V
− instalacja 380V zasilająca płyty ceramicznej w kuchni alternatywnie zasilanie gazem.
− instalacja do zasilania siłowników bramy wjazdowej i zamka oraz domofonu furtki wejściowej.
 
Instalacje i urządzenia teletechniczne
Budynek wyposażony będzie w:
− instalacja antenowa RTV
− instalacja TV Sat 
− instalacja alarmowa (bez urządzeń)

W przypadku anteny satelitarnej wymagane będą dodatkowe konstrukcje wsporcze na budynku. Wykonanie, dobór systemu i montaż takiej instalacji należy powierzyć specjalistycznej firmie.

 

4. Przyłącza do sieci zewnętrznych

Przyłącze wodociągowe
Zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci wodociągowej.

 

Przyłącze kanalizacyjne
Ścieki z budynku odprowadzane do szczelnego zbiornika fekalnego – szamba 10 m3 na każdej działce. Przyłącze dla wozu asenizacyjnego w ogrodzeniu działki. 


Przyłącze energetyczne
Zasilanie linią kablową 220/380V poprzez przyłącze zlokalizowane przy ogrodzeniu, w granicy działki.

Przyłącze gazowe
Zasilanie gazem ziemnym z sieci miejskiej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Brama garażowa segmentowa. Brama wjazdowa na posesję rozwieralna. Podjazdy i podejścia częściowo utwardzone. Działka ogrodzona. Śmietnik deskowany.